Zorgcyclus

Op SBO Het Pontem volgen we, planmatig, alle leerlingen.

Van elke leerling wordt een OPP gemaakt, zoals beschreven bij de Toelating.

Hierin staat wat de doelen zijn voor het kind waaraan gewerkt gaat worden. Deze zijn opgesteld door de leerkracht, intern begeleider en de orthopedagoog.

Deze doelen worden tijdens de OPP bespreking met ouders besproken.

Na elke toetsperiode, in januari en juni, wordt gekeken of de doelen gehaald zijn. N.a.v. de resultaten worden nieuwe doelen opgesteld en deze worden weer besproken met de ouders.

 

Soms zijn er leerlingen die toch om meer zorg vragen. Voor deze leerlingen worden stapstenen opgesteld. Hierin staan extra doelen voor de leerling waaraan gewerkt gaat worden. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van vakgebieden zoals lezen, rekenen. Ook kunnen het doelen zijn op het gebied van gedrag zoals werken aan de werkhouding, samenspelen, samenwerken, etc.

Is de zorg nog relatief beperkt, dan worden de stapstenen met de leerkracht en intern begeleider besproken. Wordt de zorg groter, dan wordt gekeken wie er nog extra ingeschakeld kunnen worden: de orthopedagoog, de OJA, schoolverpleegkundige, etc. In deze fase worden uiteraard ouders helemaal meegenomen.

 

We blijven dus plannen maken, toetsen, resultaten analyseren en naar aanleiding van die resultaten nieuwe plannen maken.

Ouders worden in alle stappen meegenomen.