Missie en Visie

SBO Het Pontem is een openbare school, d.w.z. dat de school toegankelijk is voor kinderen, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst of levensbeschouwing. Onze school geeft onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Kenmerkend voor ons openbaar onderwijs is dat we geen waardeoordeel uitspreken t.a.v. bovenstaande zaken.

Onze school maakt deel uit van Stichting Consent, met kleurrijke en veelzijdige scholen.

Waar staat Consent voor?
Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt.
Belofte: oog voor wie je bent, basis voor jouw talent.
Missie: organiseer je eigen geluk
Focus: basiskwaliteit, brede talentontwikkeling en samenredzaam.
Bewust van wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil, wat ik ga doen.
Ambitie: ontdek jouw kracht.

Visie & Missie SBO Het Pontem
SBO Het Pontem biedt de leerlingen een unieke kans zich te ontwikkelen conform hun mogelijkheden, rekening houdend met iedereen, in een positieve sfeer.

De missie van SBO Het Pontem is om de basisbehoeften:
competentie (ik kan wat), relatie (ik hoor erbij), autonomie (ik ben iemand) van alle leerlingen te ontwikkelen, door tegemoet te komen aan de instructie- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dit doen we door een zinvolle-, betekenisvolle– en levensechte leeromgeving te creëren en hoge verwachtingen te hebben. Dit doen we door met passie, geduld en begrip excellent onderwijs te geven. Hierbij spelen de kernwaarden respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid een grote rol.

Ons motto
Leren is niet moeilijk, als je het maar begrijpt.
Alles wat je aandacht geeft groeit: inzetten op wat leerlingen wel kunnen en inzetten op basis van hun talenten.

 

(Bron afbeelding header: Freepik)