OJA

Zorgondersteuners aanwezig op school

Heb je praktische vragen rondom de opvoeding van je kind? Of zorgen over de ontwikkeling van je kind? Of is er al hulpverlening betrokken? Dan kun je terecht bij de zorgondersteuners van de Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA).

Wat is een Onderwijs JeugdhulpArrangement(OJA)?
Binnen OJA werken onderwijs, jeugdhulpaanbieders en gemeente samen om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben. Doordat er zorgondersteuners aanwezig zijn op school kan de ondersteuning plaatsvinden op school, na school en/of thuis. Door de samenwerking van school en zorg worden kinderen en ouders sneller en beter geholpen. Kinderen zijn tenslotte vijf dagen per week op school. Onze zorgondersteuner is Jarabee.

Wanneer kun je bij de zorgondersteuners terecht?
Als er preventieve/laagdrempelige vragen of zorgen zijn over je kind kun je aankloppen bij de zorgondersteuners. Dit kunnen hele praktische opvoedkundige vragen zijn. Zoals ‘Hoe verdeel ik de aandacht tussen mijn kinderen op een goede manier?’, of: ‘Mijn kind is bang om alleen te slapen, hoe ga ik daar mee om? Ook als je zorgen hebt over de ontwikkeling van je kind kun je terecht bij de OJA. De zorgondersteuner heeft een nauwe samenwerking met de leerkrachten en de intern begeleiders op school, ook via hen kan een aanmelding gedaan worden. Bij de OJA is de zorgondersteuner vanuit regie betrokken bij ingezette hulpverlening; zowel intern als extern. Zo zijn de lijntjes tussen thuis-school-hulpverlening kort! Zo sluiten wij aan bij intakes, evaluaties en kunnen we meedenken over passende (vervolg)hulp.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?
De ondersteuning is groepsgericht en preventief waar het kan en individueel waar het moet. Samen met de school, leerling en ouders wordt bekeken welke hulp noodzakelijk is. De hulp is er op school voor de kinderen en thuis voor het hele gezin. Het uitgangspunt ‘één huishouden, één plan, één aanpak, ook op school, onder regie van één persoon’ staat daarbij centraal. Hiermee wordt de ondersteuning van kinderen én van gezinnen verstevigd. Naast de zorgondersteuners is er ook een gedragswetenschapper betrokken bij de OJA. Zij heeft een adviserende rol en is verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling die wordt ingezet.

Hoe wordt er om gegaan binnen OJA met mijn privacy?
Met (persoons)gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Binnen OJA wordt uitgelegd op welke manier dit gebeurt.

Zorgondersteuners op SBO Het Pontem
Op SBO het Pontem werken vier zorgondersteuners, zij zijn regelmatig aanwezig op beide locaties en hierdoor een bekend gezicht voor de leerlingen. Ook is er een gedragswetenschapper gekoppeld aan het OJA-team.

Contact
Wilt u in contact komen met één van de OJA medewerkers dan kunt u dit aangeven bij de leerkrachten of de Intern begeleider van de school. Zij zullen u dan in contact brengen met één van de OJA medewerkers.