Meervoudige Intelligentie & Themaleren

​Meervoudige intelligentie

Veel scholen, waaronder het Pontem, werken met de principes van de meervoudige intelligenties (M.I.), ontwikkeld door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner. Het Pontem is een gecertificeerde M.I.-school.
In de overtuiging dat alle kinderen willen leren, maar het liefst en het meest effectief op een manier die bij de leerling past. De één wil voelen, bewegen en uitproberen, de ander moet het voor zich zien, moet het voor zichzelf kunnen verbeelden. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren.

Howard Gardner onderscheidde 8 verschillende type intelligenties, waarvan elk individu zijn of haar specifieke voorkeuren ontwikkelt. Tijdens het themaleren passen we deze principes toe.

Foto: Dit is een 4x wijzer school

Themaleren

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer en techniek worden in projectvorm gegeven.
De leerkracht verzorgt de instructielessen en de leerlingen mogen daarna kiezen met welke leerstijl zij gaan werken aan de opdrachten. Ze kunnen de keuze maken uit de doekaart, taalkaart, getallenkaart, kijkkaart, muziekkaart, natuurkaart, samenkaart of de ik-kaart. Hier vind je de 8 verschillende type intelligenties terug.
Door leerlingen hun eigen leerstijl te laten kiezen, zijn ze meer gemotiveerd voor de opdracht. Daardoor zullen ze met meer plezier leren en daardoor ook meer kennis opdoen.
Het Pontem is een gecertificeerde M.I.-school.

Impressie themaleren onderbouw

Impressie themaleren middenbouw

Impressie themaleren bovenbouw