Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind. Dat u uw kind aanmoedigt en dat u zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind.
Want u bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en uw kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière van uw kind nodig. Daarom willen we met u samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat uw betrokkenheid tot succes leidt.

Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:
*de schoolprestaties;
*het sociale gedrag;
*het doorzettingsvermogen;
*de motivatie;
*de houding van uw kind ten opzichte van leraren.

Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij.

We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

De ambitie van onze school is:

*Wij doen het samen!
*We willen goed met u samenwerken, ten behoeve van uw kind.

Buiten het belang van uw betrokkenheid voor uw kind is het ook zo dat uw hulp onontbeerlijk is voor een aantal activiteiten op school.
U kunt zich als hulpouders aanmelden bij de ouderraad of bij school. Alle hulp is welkom!

Vaste contactmomenten in de loopbaan van uw kind:

  • Het intakegesprek en een rondleiding bij de start van uw kind op SBO Het Pontem.
  • In de 2e– 3e week van elk schooljaar een informatie avond over de groep
  • Voor de kerst van elk schooljaar in de groepen 1 t/m 8 een huisbezoek door de leerkracht. In de groepen 8 wordt u in de eerste weken uitgenodigd voor een POP gesprek: Wat wil ik dit laatste jaar nog leren en wat en wie heb ik daarvoor nodig?
  • In november een eerste kindgesprek om te horen hoe uw kind is gestart.
  • 2 driehoeksgesprekken waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat, na de toetsronde van januari en juni.
  • 1 informatie avond voor alle ouders met een thema, dat is aangedragen door ouders. Deze vindt in het 2e deel van het schooljaar plaats.
  • In de groepen 8 wordt u uitgenodigd voor een informatieavond over het voortgezet onderwijs, voor het adviesgesprek en natuurlijk voor de afsluitende avond van de schoolverlaters.