Rots en water

Alle groepen 1 t/m 6 krijgen jaarlijks van de vakleerkracht gymnastiek ‘Rots en water’ training.
Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen. Daardoor voorkomen en/of verminderen we de sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor meer informatie over Rots en Water verwijzen we graag naar de site van het Rots en Water Instituut.
https://www.rotsenwater.nl/