Directeur SBO Het Pontem:
Arco Hak
a.hak@consentscholen.nl

Locatieleider SBO Het Pontem College
Marinne Kuitert
m.kuitert@consentscholen.nl

We werken met een groot team samen, om een goed antwoord te kunnen geven aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van alle leerlingen.
Elke groep heeft één fulltime leerkracht of twee parttimers.

Daarnaast werken op SBO Het Pontem medewerkers die in hun eigen functie of met hun eigen taak een rol spelen in het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen.
– 1 directeur
– 1 locatieleider
– 5 parttime onderwijskundig begeleiders
– 2 orthopedagogen voor samen 16 uur
– 5 onderwijsassistentes (verschillende omvang), vraaggestuurd ingezet in alle groepen
– 3 parttime vakleerkrachten bewegingsonderwijs
– 1 coördinator PBS per locatie (tevens leerkrachten)
– 1 coördinator themaleren (meervoudige intelligenties) per locatie (tevens leerkrachten)
– 1 coördinator Beweegwijs en Rots en Water per locatie (tevens vakleerkrachten beweegonderwijs)
– 1 parttime Onderwijskundig ICT-er
– 1 leerkracht voor de maatwerk leerlingen per locatie
– 1 orthopedagoog voor 8 uur voor de maatwerk leerlingen
– 1 parttime logopedist
– 2 parttime administratrices
– 2 parttime congiërges

Externe instanties
Op maat is er voor leerlingen ook begeleiding op school door externe instanties:
Logopedie
Dyslexietraining
Kinderfysiotherapie (leerlingen van de groepen 1 en 2)