Het Pontem

De naam van de school is ‘Het Pontem’.
Het Pontem is een afgeleide van het Latijnse woord voor brug. Wij willen graag deze brug zijn voor het kind zodat de ontwikkeling doorgang vindt.

Disclaimer

Welkom op de nieuwe website van SBO Het Pontem.
De website is grotendeels klaar, inhoudelijk juist maar voor een deel (voornamelijk opmaaktechnisch) nog ‘under construction’. Mocht u onjuistheden aantreffen, dan vernemen we dit graag.

Het Junior

Deze locatie is gevestigd aan de Fleringenbrink. Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 6 gevestigd. 

Het College

Deze locatie is gevestigd aan de Poolmansweg. Op deze locatie hebben de leerlingen de mogelijkheid om vanaf groep 7 tot en met klas 2 van het Voortgezet Onderwijs te volgen. Het Voortgezet Onderwijs (klas 1 en 2) bieden onderwijs aan op Praktijk/VMBO-B niveau.

SBO Het Pontem

SBO Het Pontem is de openbare school voor speciaal basisonderwijs in Enschede. De school heeft twee locaties: ‘SBO Het Pontem Junior’ en ‘Het Pontem College’.

SBO Het Pontem Junior aan de Fleringenbrink 2 biedt huisvesting aan de groepen 1 tot en met 6.

Het Pontem College aan de Poolmansweg 245 biedt huisvesting aan de groepen 7 en 8. Op deze locatie is een 10-14 school opgestart met naast de groepen 7 en 8 ook de klassen 1 en 2 van Het Stedelijk Lyceum. De leerlingen van klas 1 en 2 zijn leerlingen met een uitstroomperspectief tussen praktijkonderwijs en vmbo-B die ook sociaal emotioneel nog specifieke ondersteuning nodig hebben.

Op 1 oktober 2022 telt de school 276 leerlingen, verdeeld over 20 groepen 1 tot en met 8.

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het SBO, waardoor we gedurende het schooljaar groeien. In principe staat de groepsindeling vast, maar door die nieuwe instroom kan het betekenen dat we de groepen eventueel moeten herschikken.

De school is een OJA school. Dit betekent dat er een nauwe samenwerking is met de zorg. Ouders en kinderen kunnen daar gebruik van maken. De partner in de zorg is Jarabee.

 

 

 

Locatie SBO Het Pontem Junior

 

Locatie SBO Het Pontem College