Het Pontem Junior

Het Pontem Junior is ruim opgezet en heeft voldoende leslokalen, extra overleg ruimtes, therapieruimtes, een speciaal handvaardigheidslokaal en een keuken.
Het Pontem Junior heeft ook een speellokaal en er is een gymnastieklokaal naast de school aanwezig.
Rondom de school is een ruim plein aanwezig, dat ingericht is als een ‘beweegwijs’ plein.

Het vakkenpakket van de basisschool is ook ons vakkenpakket.
Onderwijs kan niet zonder doelen: Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn heeft deze doelen per vak/ ontwikkelingsgebied aan ons voorgeschreven en wij moeten daaraan voldoen. Deze kerndoelen zijn zo geformuleerd, dat ze ruimte laten voor eigen invulling van de school. Door kwalitatief goed onderwijs te leveren bieden we uw kind een zo goed mogelijke basis voor het vervolgonderwijs.

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan alle voorwaarden die nodig zijn om een leerling voor te bereiden op het aanvankelijk lees- en rekenproces in groep 3.

In de groepen 3, 4 en de eerste helft van groep 5 starten alle leerlingen met het lees- en rekenproces. Leerlingen met eenzelfde instructiebehoefte worden bij elkaar geplaatst. Binnen de groep wordt er een basisinstructie gegeven, een verkorte instructie voor leerlingen die de stof sneller oppikken en een verlengde instructie die meer leerkracht afhankelijk is.

Vooral het lees- en rekenproces spelen een hele belangrijke rol binnen deze groepen.

Vanaf midden groep 5 wordt de instructiebehoefte van de leerlingen vaak nog meer divers. De kinderen worden daarom voor rekenen en spelling in instructiegroepen geplaatst die tegemoetkomen aan hun ondersteuningsvraag: dit gebeurt groepsdoorbrekend binnen de jaargroep en wordt op vaste tijden georganiseerd. Hierbij heeft de leerkracht (ook met meerdere niveaus) tijd voor effectieve instructie en ondersteuning aan alle kinderen. Vanaf groep 5 wordt er met digitale verwerking van de leerstof gewerkt.

De overige vakken worden in de eigen leeftijdsgroep gegeven.

 

Locatie

SBO Het Pontem

Junior