Het Pontem College

Het Pontem College is ruim opgezet met een grote aula, 10 leslokalen, en kooklokaal, een lokaal voor algemene technieken, overlegruimtes en meerdere therapieruimtes. Naast de school is een gymnastieklokaal gevestigd. Er is een voorplein en een achterplein dat is ingericht als Beweegwijs plein.

Vakkenpakket
Net als op het Junior is het vakkenpakket van de basisschool ook ons vakkenpakket. Ook hierbij geldt dat de instructiebehoefte van de leerlingen meer divers is. De kinderen worden daarom voor rekenen en spelling in instructiegroepen geplaatst die tegemoetkomen aan hun ondersteuningsvraag: dit gebeurt groepsdoorbrekend binnen de jaargroep en wordt op vaste tijden georganiseerd. Hierbij heeft de leerkracht (ook met meerdere niveaus) tijd voor effectieve instructie en ondersteuning aan alle kinderen. En er wordt gewerkt met digitale verwerking van de leerstof.
Op het college worden lessen gegeven waarbij we de praktijk en de theorie bij elkaar brengen. Hierbij kan je denken aan houtbewerking, koken, mediawijsheid, tuin, techniek en textiele werkvormen.

 

Moestuin

Locatie

SBO Het Pontem

College