Vakanties & vrije dagen

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie Zaterdag 15-10-2022 tot en met zondag 23-10-2022
Kerstvakantie Zaterdag 24-12-2022 tot en met zondag 08-01-2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag 25-02-2022 tot en met zondag 05-03-2023
Pasen Vrijdag 07-04-2023 tot en met maandag 10-04-2023
Meivakantie Zaterdag 22-04-2023 tot en met zondag 07-05-2023
Hemelvaart Donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023
Pinksteren Maandag 29-05-2023 
Zomervakantie Vrijdag 21-07-2023 tot en met zondag 03-09-2023

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen/ uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan is daarvoor op school een aanvraagformulier.

 

Vrije- en studiedagen 2022-2023

Studiedagen (leerlingen vrij):

Studiedagen Donderdag/vrijdag 8 en 9 september 2022
Studiedag Vrijdag 28 oktober 2022
Studiedag Dinsdag 13 december 2022
Studiedagen Woensdag/donderdag 8 en 9 februari 2023
Onderwijsdag Consent Donderdag 16 maart 2023
Studiedag Dinsdag 20 juni 2023