Vakanties & vrije dagen

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie Maandag 23-10-2023 tot en met vrijdag 27-10-2023
Kerstvakantie Maandag 25-12-2023 tot en met vrijdag 05-01-2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19-02-2024 tot en met vrijdag 23-02-2024
Goede vrijdag en 2e paasdag Vrijdag 29-03-2024 tot en met maandag 01-04-2024
Koningsdag Zaterdag 27-04-2024
Meivakantie en extra week vakantie Maandag 29-04-2024 tot en met woensdag 08-05-2024
Hemelvaart Donderdag 09-05-2024 en vrijdag 10-05-2024
2e Pinksterdag Maandag 20-05-2024
Zomervakantie Maandag 22-07-2024 tot en met vrijdag 30-08-2024

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen/ uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan is daarvoor op school een aanvraagformulier.

Vrije- en studiedagen 2023-2024

Studiedagen (leerlingen vrij):

Studiedag Donderdag 21 september 2023
Studiedag Woensdag 29 november 2023
Studiedag Donderdag 1 februari 2024
Onderwijsdag Consent Woensdag 20 maart 2024
Studiedag Dinsdag 21 mei (dag na 2e Pinksterdag) 2024
Studiedag Maandag 10 juni 2024
Calamiteitendag Vrijdag 19 juli 2024 (voorafgaand aan zomervakantie)

 

Verlofaanvraag leerlingen buiten schoolvakanties

Download hier het aanvraagformulier