Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantiezaterdag 16-10-2021 tot en met zondag 24-10-2021
Kerstvakantiezaterdag 25-12-2021 tot en met zondag 09-01-2022
Voorjaarsvakantiezaterdag 19-02-2022 tot en met zondag 27-02-2022
Pasenvrijdag 15-04-2022 tot en met maandag 18-04-2022
Meivakantiezaterdag 23-04-2022 tot en met zondag 08-05-2022
Pinksterenmaandag 06-06-2022 
Zomervakantievrijdag 15-07-2022 tot en met zondag 28-08-2022
Koningsdag27 april 2022

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.

Vrije- en studiedagen 2021-2022

Studiedagen (leerlingen vrij):

Woensdag2 februari 2022
Donderdag10 februari 2022
Vrijdag 11 februari 2022
Dinsdag15 maart 2022
Woensdag16 maart 2022
Woensdag en donderdag18 en 19 mei 2022
Dinsdag en woensdag28 en 29 juni 2022

Vrije dagen:

Goede vrijdag15 april 2022 
Pasen17 en 18 april 2022
Koningsdag27 april 2022
Hemelvaartsdag26 en 27 mei 2022
Pinksteren5 en 6 juni 2022

        Kijk voor vrije- en studiedagen op onze kalender en Klasbord Algemeen nieuws.