Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantiezaterdag 15-10-2022 tot en met zondag 23-10-2022
Kerstvakantiezaterdag 24-12-2022 tot en met zondag 08-01-2023
Voorjaarsvakantiezaterdag 25-02-2022 tot en met zondag 05-03-2023
Pasenvrijdag 07-04-2023 tot en met maandag 10-04-2023
Meivakantiezaterdag 22-04-2023 tot en met zondag 07-05-2023
Hemelvaartdonderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023
Pinksterenmaandag 29-05-2023 
Zomervakantievrijdag 21-07-2023 tot en met zondag 03-09-2023

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.

Vrije- en studiedagen 2022-2023

Studiedagen (leerlingen vrij):

Studiedagen8 en 9 september 2022
Studiedag28 oktober 2022
Studiedag13 december 2022
Studiedagen8 en 9 februari 2023
Studiedag16 maart 2023
Studiedag20 juni 2023

Vrije dagen: