De afkorting SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support en is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt.

De 4 waarden zijn:
– Respect
– Veiligheid
– Verantwoordelijkheid
– Zelfstandigheid

Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

– Leerlingen voelen zich veiliger
– Gedragen zich socialer
– Vertonen minder probleemgedrag
– Laten betere schoolprestatie zien
– Gebruiken hun leertijd optimaal
– Worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld, zijn weerbaarder
– Voelen zich meer betrokken bij het leerproces

Lees hier meer over PBS