Kinderfysiotherapie

Er zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben bij hun motorische ontwikkeling.  
We hebben hiervoor de samenwerking gezocht met de kinderfysiotherapie praktijk ‘Grote Bruine Beer’ van Everlien Tjerkstra – Timmerman.

In overleg met de leerkracht, de intern begeleider, de vakleerkracht bewegingsonderwijs en Everlien wordt gekeken welke leerlingen daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Dit wordt dan met ouders gecommuniceerd. Deze ondersteuning bieden we alleen in de kleutergroepen.