Waardering van de onderwijsinspectie

Ieder jaar kijkt de Inspectie van het Onderwijs of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert.
Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Omdat Het Pontem een nieuwe school is zijn hier nog geen gegevens over. U kunt de resultaten van beide fusiescholen online vinden.
Voor SBO de Spinaker klikt u hier.
Voor SBO de Tender klikt u hier.

Uiteraard doen we onze uiterste best de onderwijskwaliteit nog verder te verbeteren!