SBO Het Pontem is gericht op het behalen van de hoogst mogelijke speciale onderwijskwaliteit. Het schoolteam zet zich daarom voortdurend in om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit gebeurt door het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten. De meningen van de leerlingen en van u als ouders/ verzorgers wegen daarbij zwaar.

In een veranderende maatschappij moet onderwijs meeveranderen!
Soms zou je denken dat kinderen niets anders hoeven te leren dan lezen, taal en rekenen, gezien de niet altijd positieve publiciteit over de kwaliteit hiervan. Over het enorme belang hiervan bestaat bij ons geen discussie. Lezen, taal en rekenen zijn onmisbare vaardigheden in de samenleving.
SBO de Spinaker en SBO de Tender werken al sinds het schooljaar 2005-2006 mee aan het lees/taal- en rekenverbeterplan van het “Samenwerkingsverband WSNS Enschede / Losser”. De resultaten zijn hierdoor enorm verbeterd. In de praktijk betekent het dat er veel tijd wordt ingeruimd voor taal, lezen en rekenen. Leerkrachten geven effectieve instructies en werken met een leerstofplanning naar vastgestelde doelen.

Door bovengenoemde vaardigheden hebben de leerlingen veel betere mogelijkheden om de samenleving te ontdekken. Actief op zoek gaan om kennis te verwerven over uiteenlopende onderwerpen als beroepen, vroeger en nu, Nederland/Europa/de Wereld, enz. enz. Wij noemen dit “Themaleren”. De leeromgeving wordt zo ingericht dat er uitdaging is voor ieder kind. Middels de werkwijze gebaseerd op de theorie van “Meervoudige Intelligenties” maken we het mogelijk dat leerlingen dezelfde kennis opdoen, maar dan wel op hun eigen manier. Dit vergroot het plezier in het leren van de kinderen en ook dat leidt weer tot nog betere prestaties. 

Verder zijn we er trots op dat we beide locaties hebben ingericht met digitale schoolborden in alle leslokalen én een flink aantal pc’s, laptops, iPads en ChromeBooks. Vanaf de groepen 5 verwerken de leerlingen met een ‘eigen’ device. Digitaal leermateriaal is immers niet meer weg te denken uit een school. Het is een verrijking van de leeromgeving en sluit nauw aan bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten op het gebied van leren van mensen. Het past bij onze ambitie om de mogelijkheden van ICT ten volle te benutten om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Denk aan inzet van educatieve software, knoppentraining, typvaardigheid en leesondersteuning. Maar ook aan mediawijsheid.

Wij willen met onze inspanningen bereiken dat de kinderen met veel plezier naar school gaan. We gaan uit van kansen i.p.v. belemmeringen en vergroten hiermee de mogelijkheden van de kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. Wanneer wij dit realiseren met uw kinderen zullen wij u ongetwijfeld ontmoeten als tevreden ouder/ verzorger.

Dat is de motivatie voor ons handelen.