Samenwerking onderwijs en zorg

Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij en ieder kind verdient aandacht en de juiste ondersteuning. Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op school of thuis. Kinderen moeten soms lang wachten voordat er daadwerkelijk hulp wordt geboden.

Maar iedereen moet goed kunnen opgroeien, zonder gedoe met wachtlijsten en ingewikkelde procedures. Een kind kan zich alleen goed ontwikkelen als het zich veilig voelt. Snelle hulp met één plan voor thuis, school en zorg is hiervoor een voorwaarde. Daarvoor moet er een goede samenwerking zijn tussen ouders, hulpverlening en school.

OJA: Onderwijs jeugdhulp arrangement

Sommige leerlingen hebben naast onderwijs ook behoefte aan extra zorg. SBO Het Pontem werkt nauw samen met Jarabee voor zorgvragen die complexer zijn. Dit kunnen zorgvragen zijn omtrent het kind, maar ook bijvoorbeeld omtrent het gedrag thuis van het kind.
De hulp wordt dan snel en professioneel opgepakt. Hebt u een zorgvraag, dan kunt u hier gebruik van maken en dit melden bij de leerkracht.
Deze zal dit doorgeven aan één van de drie zorgondersteuners: Janneke Hijink, Rachel ten Thije en Kees ter Meer.

Uiteraard hebt u als ouder vrije keus of u gebruik wilt maken van het aanbod van Jarabee of de voorkeur hebt voor een andere jeugdhulpverleningsinstantie.

Klik hier voor de flyer van de OJA.