ICT geletterdheid

Op Het Pontem vinden we ICT belangrijk en leuk! We besteden aandacht aan de 4 facetten van ICT geletterdheid: basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking, hoewel we met het laatste begrip nog een beetje worstelen.
De leerlingen werken dagelijks in de eigen digitale leer- en werkomgeving, waar alle benodigde snelkoppelingen klaar staan. Koppelingen naar bijvoorbeeld de methodesoftware en de webapps van Microsoft 365 (o.m. Word, PowerPoint, OneDrive).

Project

We beschikken op beide locaties over een professioneel wifi, een flink aantal moderne computers, laptops, ChromeBooks en iPads, die gedurende de dag volop flexibel worden ingezet.
Deze inzet van ict is geintegreerd in ons lesaanbod. Tijdens het themaleren worden de devices ingezet voor het inwinnen van informatie, het maken van presentaties en werken we met app’s als iMovie, StopMotion, PuppetPals, Blockly (Dash), Scratch en GreenScreen.

Mediawijsheid

Ons streven is dat de leerlingen mediawijs de school verlaten. Dat ze op de hoogte zijn van de kansen en risico’s die het gebruik van internet met zich meebrengt en het medium op juiste wijze weten toe te passen. Dat ze kunnen deelnemen aan de (online) maatschappij van de toekomst. Dit proberen we te bereiken door groepsgesprekken, jaarlijkse deelname aan de week van de mediawijsheid (MediaMasters) en de invoering van het MediaPaspoort.

Digitaal verwerken – rekenen, taal en spelling

We zijn voortdurend op zoek om het onderwijs nog beter en aantrekkelijker te maken. Een voorbeeld daarvan is het digitaal verwerken tijdens rekenen, taal en spelling. Niet meer in het schrift, maar op een ‘eigen’ device zoals pc, laptop, iPad of ChromeBook. De grootste voordelen zijn dat leerlingen beter gemotiveerd zijn omdat ze het leuker vinden én dat de leerkracht via een resultatenmonitor ‘realtime’ de vorderingen ziet en kan ingrijpen waar nodig.